Slaapscan

Een snelle slaapscan

Is dit herkenbaar voor jouw organisatie:

  • Het ontbreekt aan handvatten om slaaptekort aan te pakken
  • Er is inzicht in factoren zoals voeding, BMI, beweging en stress, maar niet specifiek in de slaapgezondheid van medewerkers.
  • Er is geen zicht op de slaapgewoonten van medewerkers, omdat dit onderwerp  als privéaangelegenheid wordt gezien.

De gevolgen:

  • Gebrek aan inzicht in slaapgezondheid kan leiden tot verhoogde veiligheidsrisico’s, mentale overbelasting en een hoger verzuimrisico. 
  • Interventies op het gebied van vitaliteit zijn minder effectief omdat het probleem niet duidelijk in kaart is gebracht.

Oplossing – de Slaapscan:

De slaapscan van Sucsleep is een laagdrempelige en effectieve manier om de slaapgezondheid van teams of de hele organisatie te evalueren. Onze wetenschappelijk gevalideerde scan meet de aanwezigheid van slaapproblematiek en de impact hiervan op organisatie-resultaten. Ook doen we onderzoek naar de oorzaak van slaapproblemen binnen de organisatie. 

Sucsleep helpt met de uitrol van de slaapscan van A tot Z, zodat uw organisatie volledig ondersteund wordt in elke stap van het proces. We dragen zorg voor alle communicatie rondom de slaapscan. Na afronding van de slaapscan krijgt de organisatie inzicht in een interactief dashboard met alle slaapscores en correlaties.

Het resultaat:

De inzichten verkregen uit de slaapscan helpen organisaties om gericht verbeteringen aan te brengen in slaapgezondheid van de organisatie, en daarmee ook de veiligheid, productiviteit en duurzame inzetbaarheid. 

  • Bewustwording van slaapproblemen is de eerste stap naar verandering.
  • Gerichte verbeteringen in de slaapgezondheid van medewerkers.
  • Effectievere interventies doordat ze gericht zijn op de kern van het probleem.

Meer informatie en prijzen? Download onze brochure

Onze dienstverlening

Geïnteresseerd in een slaapworkshop of intensievere begeleiding voor medewerkers met slaapproblemen?

Ga naar: